En smart, integrert og bærekraftig grenseregion

SISTE NYTT

Prosjektet

SITE Mobility er et 3-årig Interreg-prosjekt hvor formålet med prosjektet er å utvikle bærekraftig mobilitet med målbare reduserte klimautslipp. Det skal bidra til et bærekraftig næringsliv og en mer bærekraftig SITE-region i tråd med utførte og kommende milliardinvesteringer og påfølgende økte besøksstrømmer og transport.

Prosjektet er resultatet av en forstudie rundt temaet mobilitet.