Samarbeidet

SITE Destination er ansvarlig for destinasjonsutvikling av Sälen, Idre, Trysil og Engerdal og er et Interreg-prosjekt som eies av de nevnte destinasjoners kommuner.

SITE-modellen – en viktig metode for godt samarbeid

«SITE-modellen / SITE-metoden» er en arbeidsmetode som begynner med dialog der berørte parter identifiserer felles utfordringer, gjennomfører undersøkelser for å skape et beslutningsgrunnlag, iverksetter «workshops» for implementering av eksisterende strukturer og avslutter med å evaluere resultatene.

SITE-metoden er en felles etablert og velprøvd dialogmetode som, når den brukes riktig, fører til varig samarbeid og kompetanseheving mellom små og mellomstore bedrifter i reiselivsnæringen, mellom kommuner, destinasjonsbedrifter og næringsliv over grensen. Denne arbeidsmetoden er viktig for å sikre arenaer for langsiktig samarbeid. 

Gjeldende SITE-prosjekt

SITE 4 (2023 til 2026)

En smart, integrert og bærekraftig grenseregion

Formålet med prosjektet er å utvikle bærekraftig mobilitet med målbare reduserte klimautslipp. Det skal bidra til et bærekraftig næringsliv og en mer bærekraftig SITE-region i tråd med utførte og kommende milliardinvesteringene og påfølgende økte besøksstrømmer og transport. Prosjektet er resultatet av en forstudie rundt temaet mobilitet.

Tidligere SITE-prosjekter

SITE 1 (2011 til 2014)

SITE Destination startet som et Interreg-prosjekt mellom Engerdal og Trysil på norsk side og Idre-Älvdalen og Malung-Sälen på svensk side. Samarbeidet resulterte blant annet i politisk enighet om å videreutvikle destinasjonene Sälen, Idre, Trysil og Engerdal til en verdensdestinasjon med helårsturisme som hovednæring.

SITE 2 (2015 til 2018)

I 2015 ble SITE Destination tildelt finansiering for ytterligere et treårig Interreg-prosjekt.

Hovedmålet med prosjektet var at når prosjektperioden var over i 2018, skulle aktørene i regionen samarbeide som et internasjonalt og bærekraftig reisemål med en attraktiv reiselivsnæring.

Arbeidsområdene i løpet av disse 3 årene var:

  1. Eksportmodenhet for bedrifter og destinasjoner:
  2. Nyetableringer, entreprenørskap og nye innovative produkter og pakkeløsninger for et internasjonalt marked.
  3. Bærekraftig utvikling og sertifisering av alle fire destinasjoner i SITE-regionen
  4. Samarbeid med offentlig infrastruktur, sikre god service for den internasjonale gjesten og fjerne grensehindringer i brann, redningstjenester, politi, helse, toll og transport.
SITE 3 (2019 til september 2022)

I forkant av den tredje prosjektperioden er det et målbilde og en visjon om at SITE-regionen etter fullført prosjekt er en bærekraftig, attraktiv og ansvarlig verdensdestinasjon hele året, der bærekraftsarbeid (både sosialt, økonomisk og økologisk) gjennomsyrer alle prosesser, og et vel gjennomtenkt arbeid for helårsutvikling har økt veksten i alle SITE-kommuner.

Prosjektet har tre fokusområder:

  1. Bærekraftig verdensdestinasjon
  2. Kompetansedrevet verdensdestinasjon
  3. Internasjonalt verdensdestinasjon

Pandemien var ikke utbredt før søknad og prosjektstart, men har pågått siden, noe som påvirker på forskjellige måter. Først og fremst betyr en stengt grense mellom Sverige og Norge at koordineringsgevinster og samarbeid blir vanskeliggjort. Effekten av pandemien skaper imidlertid ikke bare tilbakeslag med avlyste fysiske aktiviteter og tapt utenlandsk turisme, der noen selskaper er mer berørt enn andre. Nye dører har også blitt åpnet i form av fremskyndet digitalisering, nye kreative løsninger og endret besøksmønster. I Sverige har antall besøkende økt både sommer og vinter og tiltrukket helt nye målgrupper til Sälen, Idre og Grövelsjön. Men i Trysil og Engerdal, som normalt har en større andel utenlandske gjester enn sine svenske naboer, har dette betydd større utfordringer.