Fokusområder

Det jobbes med seks fokusområder i SITE Mobility-prosjektet:
Mobilitetsinnsikt, elektrifisering, digitalisering, koordineringsdeling, forretningsmodeller, kunnskap og kompetanse.

Mobilitetsinnsikt

 • Kartlegg mobilitetsbehov for SITE-regionen
 • Utvikle infrastruktur innen personlige reiser for arbeidspendling, innbyggere og besøkende.
 • Mer effektiv godstransport og kombinert transport

Elektrifisering

 • Ladeinfrastrukturen må forbedres gjennom flere ladeposter
 • Pilotering og innovasjon gjennom autonom transport
 • Løypeutvikling for elektrifiserte snøscootere

Digitalisering

 • Implementere mobilitetsløsninger for nye forretningsmodeller
 • Bruk eksisterende digitale systemer og tilpass nye digitale løsninger
 • Koordinasjonsdeling i mobilitet

Koordinering – Deling

 • Utvikle personlig og kombinert transport for beboere og besøkende gjennom innovative mobilitetsløsninger
 • Atferdsendring innenfor etablerte reisemønstre for å skape en endring til samkjøring
 • Pilotering

Forretningsmodeller

 • Lønnsomme og attraktive forretningsmodeller må øke til bærekraftig næringsutvikling
 • Finn nye forretningsmodeller gjennom digitalisering og delingsøkonomi
 • Innovasjon og kundeverdi må utvikles
 • Øk næringslivets bærekraft ved å gå over til teknologiske mobilitetsløsninger

Kunnskap og kompetanse

 • Gjennom nettverksbygging med andre regioner, få mer kunnskap om innovative forretningsmodeller
 • Næringslivet må utvikles innen teknologi for å være bærekraftig
 • Utvikle kompetanse innen teknologi for SITE Destinasjon
 • Benchmarking mot andre miljøer, kommuner og destinasjoner for å ligge i forkant som et attraktivt reisemål