Skandinavisk Måltidsopplevelse

Skandinavisk Måltidsopplevelse er en del av et samarbeidsprosjekt i SITE Destination.

Prosjektet startet våren 2022 og varte i seks måneder, til slutten av tredje prosjektperiode. Det var her grunnlaget for nettsiden ble lagt. Nettsiden har som mål å samle lokalmatprodusenter i de fire kommunene/destinasjonene.

Målet er å utvikle synlighet, tradisjoner og lokalmatmiljøer med skandinavisk tema.

I februar 2023 startet et fjerde SITE-prosjekt. Innenfor dette prosjektet er målet med Skandinavisk Måltidsopplevelse å finne digitale løsninger slik at innbyggere, besøkende, restauranter og butikker skal kunne bestille varer fra lokale produsenter. Dette i kombinasjon med samordnet gods- og persontransport.

Vi som jobber med Skandinavisk Måltidsopplevelse er Carina Sisell og Linda Tiensivu. Sammen har vi lang erfaring innen serveringsbransjen, restaurantdrift og egen virksomhet.

Vi har blant annet kompetanse annet bærekraftig destinasjonsutvikling, forretningsutvikling og markedsføring.