Fokusområder

Det jobbes med tre fokusområder i SITE 3: 
Bærekraft, kompetanse og internasjonalisering. 

Innenfor hvert område er det et sett med indikatorer som skal innrapporteres til InterReg og som beviser arbeidet som er utført i perioden.

Bærekraft

Det jobbes med bærekraftig destinasjonsutvikling ved hjelp av norske og svenske verktøy. Bærekraftarbeidet skaper effekter og utvikling i hele området. 

Det jobbes innenfor følgende områder:

 • Re-merking av "Bærekraftig Reisemål" / ”Sustainable Destination"
 • Kommunikasjon av bærekraft ut mot gjest
 • Håndtering av avfall og gjenvinning
 • Helårs arbeidsplasser
 • Kartlegge og utvikle nye og eksisterende transportører
Alle SITE-destinasjoner har merket for "Bærekraftig Reisemål".
Re-merking: Engerdal 2020, Sälen & Idre 2021 og Trysil 2022.
Bærekraftig reisemålSustainable destination

Kompetanse

Det jobbes med å få på plass felles grenseoverskridende kompetansemiljøer.

Dette er innovative kunnskapsmiljøer i nær samhandling med FoU, næringslivet, andre prosjekter og eksisterende opplæringskoordinatorer.

Det jobbes innenfor følgende områder:

 • Kartlegging av fremtidige kompetansebehov
 • Etablering av ny struktur mellom kunnskapsprodusenter (Fou) og næringen
 • SITE-modellen­­–arena for idéutveksling og samhandling
 • Delaktighet i utviklingen av en moderne vertskapsopplæring
 • Fra mat til skandinavisk måltidsopplevelse
 • Utvikling av «fjelljobb» (kompetansematching).

Internasjonalisering

SITE-regionen er godt kjent på internasjonale markeder. 

Det jobbes innenfor følgende områder:

 • Forsterking og utvikling av helårs grenseoverskridende pakker
 • Digitalisering av markedskommunikasjon
 • Kommunikasjon med internasjonal tilpassing
 • Produktutvikling
 • Ekte villmarksopplevelse