En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion

SENASTE NYTT

Projektet

SITE Mobility är et 3-årig Interreg-projekt där syftet är att utveckla hållbar mobilitet med effektmålet minskade klimatutsläpp, vilket bidrar till ett hållbart näringsliv och en mer hållbar SITE-region i takt med gjorda och kommande miljardinvesteringar och påföljande ökade besöksströmmar och transporter.

Projektet är ett resultat av en förstudie inom mobilitet.